PL logo EN
Szukaj |
Film konkursowy
Ptaszysko, 2013
Reż. Paulina Wyrt
praca pozakonkursowa
Ptaszysko to krótka, na wpółsurrealistyczna impresja powstała w oparciu fragment  książki Janusza Głowackiego  "Good night, Dżerzi". Punkt ciężkości filmu postawiony jest na relacji głównego bohatera, Kosińskiego (którego tożsamość jest jedynie ledwie zasugerowana) z polską sprzątaczką. Nieregularny splot krzyżujących się w jednym miejscu, a w innym rozmijających się wydarzeń, nakreśla postać bohatera, rozpływającego się i nieukonkretnionego w jednoznacznych ocenach.   Paulina  Wyrt - studentka animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wieloletnia współpracowniczka Centrum Sztuki Dziecka, organizatorka i prowadząca warsztaty z zakresu filmu animowanego. Zajmuje się ilustracją i reżyserią filmu animowanego.  Laureatka wielu konkursów min. w roku 2012 zdobyła pierwsze miejsce podczas  konkursu filmów jednominutowych TheOneMinutes w kategorii forma oraz prezentowała film "bez tytułu"  w Galerii Careof podczas festiwalu identi_TY Animated Film Festival.  
Czytaj więcej
Pokaz prac pozakonkursowych
Iturriza Aitor, Una hora, un paso, 2013, 13:29
Michał Cerbiński, Mleko, 2013, 02:01
Emiliano Cano Diaz, Julia, 2013, 09:55
Filip Ignatowicz, Dwie klisze, 2014, 08:10
Agata Dyczko, Nazywam się Stefan WU-GONG, 2013, 05:52
Paulina Wyrt, Ptaszysko, 2013, 3:10
Tomasz Wiśniewski, Wyrzutki, 2013, 16:42
Mikołaj Tkacz, Rysunki, które zrobiłem w mani, 2012, 4:10
Roberto Santaguida, Goran, 2014, 10:38
Czytaj więcej
Ludzie
  • koen victoor
    Koen Victoor jest koordynatorem artystycznych wydarzeń w Circa, instytucji organizującej szereg artytycznych projektów i festiwali w Gandawie w Belgii.
    Czytaj więcej
Festival IN OUT
Animacje / Dokumenty / Etiudy filmowe / Eksperymenty / Krótkie formy wideo / Koncerty / Wystawy
 
CSW Łaźnia  po raz 8 już organizuje Festiwal IN OUT.  Projekt co roku ewaluuje poszukując nowych propozycji i rozwiązań. Podczas siódmej edycji festiwalu rozszerzyliśmy zakres prezentowanych prac próbując połączyć artystów z różnym podejściem do medium filmowego i edukacją.  Podczas 8 edycji chcemy nadal kontynuować ten rozpoczęty w 2013 roku proces tak aby stworzyć trwałą platformę porozumienia pomiędzy artystami, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych a tymi, którzy studiowali w szkołach filmowych. Konkursem, Festiwalem i wystawą chcemy rozpocząć dialog pomiędzy artystami jak również szkołami i akademiami.
W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze: Animacje/Dokumenty/Etiudy filmowe/ Eksperymenty/Krótkie formy wideo na temat BIO_GRAFIE.
Interesują nas nie tylko biografie czy paralelne biografie znanych i mniej znanych ale ważnych dla poszczególnych artystów ludzi, czy autobiografie ale również chcielibyśmy podczas festiwalu przeanalizować biografie zwierząt, roślin, przedmiotów, miast, miejsc. W tytule świadomie rozdzieliliśmy dwa człony słowa wywodzącego się z greki bíos – życie i gráphō – pisze bo tytułem chcieliśmy zasygnalizować nasz kolejny obszar zainteresowania czyli jak się pisze/kręci biografie, jak artyści wizualni i filmowi rozpoczynają swoją pracę, jak wygląda proces tworzenia biografii, wybory momentów istotnych do stworzenia narracji i jak się kreuje wspomnienie, historie a co wyrzucane jest poza nawias w zapomnienie.
 
 
Konkurs jest dwuetapowy, a jury I etapu konkursu do 10 kwietnia 2014 wybierze 25 artystów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu a tym samym pokazane podczas przeglądów i wystaw w CSW Łaźnia. Artyści zostaną zaproszeni na Festiwal do Gdańska. Jurorami, którzy zdecydują o przyznaniu nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Narodowy Instytut Audiowizualny są Michał Chaciński, Mark-Paul Mayer i Łukasz Skąpski.
Nagrody:
I nagroda w wysokości 8 000 PLN ufundowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny
II nagroda w wysokości 5 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka
Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo zostaną umieszczone w NINATECE na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.ninateka.pl) oraz znajdą się na płycie DVD.
 
Konkurs jest skierowany do pełnoletnich artystów wizualnych i filmowych.
Czas trwania: powyżej 1 minuty , maksymalnie do 20 minut.
Rok produkcji: praca powinna być nie starsza niż 3 lata.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z czytelnie wypełnionymi załącznikami upływa 30 marca 2014. Zapraszamy do wzięcia udziału!
 
Regulamin i wymagane załączniki do pobrania:
 
 
Czytaj więcej
Następna edycja za:
-2465 dni
Festival in out in news