PL logo EN
Szukaj |
Film konkursowy
Sama musisz wiedzieć, 2013
Reż. Karolina Zielińska
praca pozakonkursowa
Film jest autobiograficzną opowieścią o poszukiwaniu właściwego mężczyzny. Autorka portretuje w nim siebie i ludzi, których zna.   Karolina Zielińska urodziła się 1988 w Białej Podlaskiej.  Ukończyła w 2012 Akademię Sztuk Pięknych, a następnie studiowała w Szkole Filmowej w Łodzi. Jej prace były prezentowane podczas Foto Festiwalu w Łodzi w 2007 i 2011 roku.   
Czytaj więcej
Wystawa BIO_GRAFIE
Prace konkursowe
Joanna John, Mrowisko, 2014, 7:47
Bartosz Kokosiński, Litania, 2013, 10:20
Elsa Lévy, Crocodile woman, 2013, 14:00
Stefan Łazarski, Recycling, 2011, 17:18
Michalina Mistrzak, Droga do gwiazd, 2013, 09:57
Dagmara Pochyła, Portret z człowiekiem w tle, 2014, 05:27
 
Prace poza konkursem:
Izabela Chamczyk, Pierwsza rzecz, 2012, 09:02
Małgorzata Goliszewska, Bliźniaczki, 2014, 20:00
Pim Heerkens, To sleep no more, 2012, 21:03
Agnieszka Miłogrodzka, Znaturzenie, 2012, 4:34
Young Poor Artists, 2014, 06:04
Karolina Zielińska, Sama musisz wiedzieć, 2013, 12:30
 
Czytaj więcej
Ludzie
 • Mark-Paul Mayer
  Mark- Paul Mayer jest czołowym badaczem i współpracownikiem Instytutu Filmowego EYE w Amsterdamie. Jest również jego kuratorem, odpowiedzialnym za przechowywanie filmów, ich renowację, politykę gromadzenia oraz projekty specjalne. Jest kuratorem Biennale Filmmuseum a także wykładowcą magisterskiego kursu o Ochronie i Prezentacji Ruchomego Obrazu na Uniwersytecie w Amsterdamie. Mark Paul ukończył filozofię na Uniwersytecie oraz fotografię na Akademii Fotografii w Amsterdamie, był redaktorem czasopisma filmowego SKRIEN. Jest współredaktorem książki "Restoration of Motion Picture" (Oxford 2000) i współautorem wielu produkcji DVD. Napisał i wyreżyserował kilka filmów i wideo. Na Akademii Aegina współrealizował instalację DVD Breaking News (2003) oraz w 2005 roku był kuratorem wystawy "Kino Illusion" o iluzji ruchu w kinie.
  Czytaj więcej
 • Michał Chaciński
  Michał Chaciński – krytyk filmowy, dziennikarz, anglista; publikował m.in. w „Variety“, „Gazecie Wyborczej“, „Polityce“; laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2003) i nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka filmowa (2010); autor lub współautor ponad 600 programów telewizyjnych emitowanych m.in. w TVP Kultura, TVP 2, TVP 1 oraz Kino Polska. Dyrektor artystyczny Gdyńskiego Festiwalu Filmowego w latach 2011 - 2013.
  Czytaj więcej
 • Łukasz Skąpski
  dr hab. Łukasz Skąpski Ur. 1958.
  Obecnie pracuje jako Kierownik Katedry Fotografii Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów specjalizacja: malarstwo, fotografia, multimedia w Akadami Sztuk Pięknych w Szczecinie. Zajmuje się fotografią, malarstwem, instalacją, obiektami, wideo. Wystawia i prezentuje swoją twórczość od roku 1982 w Polsce i innych krajach. W latach 19881991 mieszkał we Francji, w Niemczech i w Chinach. Pobyt w Pekinie zaowocował zainteresowaniem artysty tematyką społeczną i polityczną.
  W roku 2001 artysta został uhonorowany Rouse Kent Public Art Award za realizację Via Lucem Continens, najlepszego zamówienia publicznego w południowej Anglii w 2000 roku. Od 2001 roku jest członkiem założycielem Supergrupy Azorro, która na trwałe zapisała się w polskiej sztuce wideo. W ostatnich latach główny akcent w jego twórczości kładzie się na tematy społecznopolityczne.
  Czytaj więcej
Festival IN OUT
Animacje / Dokumenty / Etiudy filmowe / Eksperymenty / Krótkie formy wideo / Koncerty / Wystawy
 
CSW Łaźnia  po raz 8 już organizuje Festiwal IN OUT.  Projekt co roku ewaluuje poszukując nowych propozycji i rozwiązań. Podczas siódmej edycji festiwalu rozszerzyliśmy zakres prezentowanych prac próbując połączyć artystów z różnym podejściem do medium filmowego i edukacją.  Podczas 8 edycji chcemy nadal kontynuować ten rozpoczęty w 2013 roku proces tak aby stworzyć trwałą platformę porozumienia pomiędzy artystami, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych a tymi, którzy studiowali w szkołach filmowych. Konkursem, Festiwalem i wystawą chcemy rozpocząć dialog pomiędzy artystami jak również szkołami i akademiami.
W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze: Animacje/Dokumenty/Etiudy filmowe/ Eksperymenty/Krótkie formy wideo na temat BIO_GRAFIE.
Interesują nas nie tylko biografie czy paralelne biografie znanych i mniej znanych ale ważnych dla poszczególnych artystów ludzi, czy autobiografie ale również chcielibyśmy podczas festiwalu przeanalizować biografie zwierząt, roślin, przedmiotów, miast, miejsc. W tytule świadomie rozdzieliliśmy dwa człony słowa wywodzącego się z greki bíos – życie i gráphō – pisze bo tytułem chcieliśmy zasygnalizować nasz kolejny obszar zainteresowania czyli jak się pisze/kręci biografie, jak artyści wizualni i filmowi rozpoczynają swoją pracę, jak wygląda proces tworzenia biografii, wybory momentów istotnych do stworzenia narracji i jak się kreuje wspomnienie, historie a co wyrzucane jest poza nawias w zapomnienie.
 
 
Konkurs jest dwuetapowy, a jury I etapu konkursu do 10 kwietnia 2014 wybierze 25 artystów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu a tym samym pokazane podczas przeglądów i wystaw w CSW Łaźnia. Artyści zostaną zaproszeni na Festiwal do Gdańska. Jurorami, którzy zdecydują o przyznaniu nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Narodowy Instytut Audiowizualny są Michał Chaciński, Mark-Paul Mayer i Łukasz Skąpski.
Nagrody:
I nagroda w wysokości 8 000 PLN ufundowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny
II nagroda w wysokości 5 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka
Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo zostaną umieszczone w NINATECE na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.ninateka.pl) oraz znajdą się na płycie DVD.
 
Konkurs jest skierowany do pełnoletnich artystów wizualnych i filmowych.
Czas trwania: powyżej 1 minuty , maksymalnie do 20 minut.
Rok produkcji: praca powinna być nie starsza niż 3 lata.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z czytelnie wypełnionymi załącznikami upływa 30 marca 2014. Zapraszamy do wzięcia udziału!
 
Regulamin i wymagane załączniki do pobrania:
 
 
Czytaj więcej
Następna edycja za:
-2543 dni
Festival in out in news