PL logo EN
Szukaj |
Film konkursowy
Portret z człowiekiem w tle, 2014
Reż. Dagmara Pochyła
Praca konkursowa
PORTRET Z CZŁOWIEKIEM W TLE / Komentarz autorski   Nigdy nie jesteśmy sami. Kłębią się, czają i zwyczajnie SĄ w nas i wokół nas istoty mniejsze i większe. Istnienie wielu z nich odkryliśmy niedawno, obecność wielu  innych stała się tak "oczywista", że przestaliśmy ją zauważać. Czy zastanawialiście się kiedyś,  jaka jest historia milczącego drzewa za oknem? Jak czuje się wasz liściasty doniczkowy współlokator ? Czy wciąż interesując się swoim gatunkiem i jego historią nie pozbawiliśmy się poznania równie ciekawej i skomplikowanej historii INNYCH ? W końcu, czy potrafimy zauważyć i docenić jednostkę nieludzką, wyróżnić ją z tłumu podobnych, uznać jej indywidualność i niepowtarzalność ? "Portret z człowiekiem w tle", to próba zogniskowania naszego wzroku i uwagi na obecności owych INNYCH. Mistrzów drugiego planu, statycznych, bezimiennych, niesłyszalnych, a przecież obecnych tak samo jak człowiek. To próba zauważenia i bliższego przyjrzenia się roślinom.   Dagmara Pochyła urodzona w Toruniu w 1983 roku. W dzieciństwie chciała zostać weterynarzem lub biotechnolożką. W 2007 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu, kierunek Edukacja Artystyczna, specjalizacja Plastyka Intermedialna. Praca teoretyczna pt. Wpływ nowych mediów na strukturę narracji filmowej, na podstawie Trylogii Qatsi pod kierunkiem dr Bernadety Didkowskiej ściśle wiązała się z jej obszarem poszukiwań artystycznych. Swój dyplom zrealizowała w pracowni prof. Wiesława Smużnego. Ta interaktywna instalacja video pt. Byt projekcji/ projekcja bytu prezentowana była podczas wystawy pokonkursowej IV Edycji Samsung Art Master w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas pokonkursowej wystawy Start Point w Galerii Klenova w Czechach jak również (w formie dokumentacji) w Galerii Wozownia w Toruniu podczas wystawy Dyplom Roku 2007. W swoich realizacjach posługuje się głównie mediami video, instalacji i performance. Wczesne prace skupiają się na nowych technologiach i nowych mediach, wywieranym przez nie wpływie na formy komunikacji międzyludzkiej oraz charakterze owych zmian samych w sobie ( Byt projekcji / projekcja bytu, Od lewa do prawa ). Akcje performance poruszają temat relacji między indywidualnością, a intuicyjnie odbieraną jednością świata, temat współzależności istnień (Wiadomość). Obecne liczne wątki równoległości i dwoistości w obrębie jednostki, zaburzenia percepcji miejsca i czasu, próby ujęcia stanów „pomiędzy” (Not found yet, Umarła królowa/niech żyje królowa). Aktualne poszukiwania w obrębie haseł; post humanizm, relacja natura-kultura,  zwierzęcość (Sacral Plexus, Obietnica, Mandatorium), co jest niejako rozwinięciem/ pogłębieniem poprzednich zainteresowań. 
Czytaj więcej
Wystawa BIO_GRAFIE
Prace konkursowe
Joanna John, Mrowisko, 2014, 7:47
Bartosz Kokosiński, Litania, 2013, 10:20
Elsa Lévy, Crocodile woman, 2013, 14:00
Stefan Łazarski, Recycling, 2011, 17:18
Michalina Mistrzak, Droga do gwiazd, 2013, 09:57
Dagmara Pochyła, Portret z człowiekiem w tle, 2014, 05:27
 
Prace poza konkursem:
Izabela Chamczyk, Pierwsza rzecz, 2012, 09:02
Małgorzata Goliszewska, Bliźniaczki, 2014, 20:00
Pim Heerkens, To sleep no more, 2012, 21:03
Agnieszka Miłogrodzka, Znaturzenie, 2012, 4:34
Young Poor Artists, 2014, 06:04
Karolina Zielińska, Sama musisz wiedzieć, 2013, 12:30
 
Czytaj więcej
Ludzie
 • Mark-Paul Mayer
  Mark- Paul Mayer jest czołowym badaczem i współpracownikiem Instytutu Filmowego EYE w Amsterdamie. Jest również jego kuratorem, odpowiedzialnym za przechowywanie filmów, ich renowację, politykę gromadzenia oraz projekty specjalne. Jest kuratorem Biennale Filmmuseum a także wykładowcą magisterskiego kursu o Ochronie i Prezentacji Ruchomego Obrazu na Uniwersytecie w Amsterdamie. Mark Paul ukończył filozofię na Uniwersytecie oraz fotografię na Akademii Fotografii w Amsterdamie, był redaktorem czasopisma filmowego SKRIEN. Jest współredaktorem książki "Restoration of Motion Picture" (Oxford 2000) i współautorem wielu produkcji DVD. Napisał i wyreżyserował kilka filmów i wideo. Na Akademii Aegina współrealizował instalację DVD Breaking News (2003) oraz w 2005 roku był kuratorem wystawy "Kino Illusion" o iluzji ruchu w kinie.
  Czytaj więcej
 • Łukasz Skąpski
  dr hab. Łukasz Skąpski Ur. 1958.
  Obecnie pracuje jako Kierownik Katedry Fotografii Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów specjalizacja: malarstwo, fotografia, multimedia w Akadami Sztuk Pięknych w Szczecinie. Zajmuje się fotografią, malarstwem, instalacją, obiektami, wideo. Wystawia i prezentuje swoją twórczość od roku 1982 w Polsce i innych krajach. W latach 19881991 mieszkał we Francji, w Niemczech i w Chinach. Pobyt w Pekinie zaowocował zainteresowaniem artysty tematyką społeczną i polityczną.
  W roku 2001 artysta został uhonorowany Rouse Kent Public Art Award za realizację Via Lucem Continens, najlepszego zamówienia publicznego w południowej Anglii w 2000 roku. Od 2001 roku jest członkiem założycielem Supergrupy Azorro, która na trwałe zapisała się w polskiej sztuce wideo. W ostatnich latach główny akcent w jego twórczości kładzie się na tematy społecznopolityczne.
  Czytaj więcej
 • Michał Chaciński
  Michał Chaciński – krytyk filmowy, dziennikarz, anglista; publikował m.in. w „Variety“, „Gazecie Wyborczej“, „Polityce“; laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2003) i nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka filmowa (2010); autor lub współautor ponad 600 programów telewizyjnych emitowanych m.in. w TVP Kultura, TVP 2, TVP 1 oraz Kino Polska. Dyrektor artystyczny Gdyńskiego Festiwalu Filmowego w latach 2011 - 2013.
  Czytaj więcej
Festival IN OUT
Animacje / Dokumenty / Etiudy filmowe / Eksperymenty / Krótkie formy wideo / Koncerty / Wystawy
 
CSW Łaźnia  po raz 8 już organizuje Festiwal IN OUT.  Projekt co roku ewaluuje poszukując nowych propozycji i rozwiązań. Podczas siódmej edycji festiwalu rozszerzyliśmy zakres prezentowanych prac próbując połączyć artystów z różnym podejściem do medium filmowego i edukacją.  Podczas 8 edycji chcemy nadal kontynuować ten rozpoczęty w 2013 roku proces tak aby stworzyć trwałą platformę porozumienia pomiędzy artystami, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych a tymi, którzy studiowali w szkołach filmowych. Konkursem, Festiwalem i wystawą chcemy rozpocząć dialog pomiędzy artystami jak również szkołami i akademiami.
W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze: Animacje/Dokumenty/Etiudy filmowe/ Eksperymenty/Krótkie formy wideo na temat BIO_GRAFIE.
Interesują nas nie tylko biografie czy paralelne biografie znanych i mniej znanych ale ważnych dla poszczególnych artystów ludzi, czy autobiografie ale również chcielibyśmy podczas festiwalu przeanalizować biografie zwierząt, roślin, przedmiotów, miast, miejsc. W tytule świadomie rozdzieliliśmy dwa człony słowa wywodzącego się z greki bíos – życie i gráphō – pisze bo tytułem chcieliśmy zasygnalizować nasz kolejny obszar zainteresowania czyli jak się pisze/kręci biografie, jak artyści wizualni i filmowi rozpoczynają swoją pracę, jak wygląda proces tworzenia biografii, wybory momentów istotnych do stworzenia narracji i jak się kreuje wspomnienie, historie a co wyrzucane jest poza nawias w zapomnienie.
 
 
Konkurs jest dwuetapowy, a jury I etapu konkursu do 10 kwietnia 2014 wybierze 25 artystów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu a tym samym pokazane podczas przeglądów i wystaw w CSW Łaźnia. Artyści zostaną zaproszeni na Festiwal do Gdańska. Jurorami, którzy zdecydują o przyznaniu nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Narodowy Instytut Audiowizualny są Michał Chaciński, Mark-Paul Mayer i Łukasz Skąpski.
Nagrody:
I nagroda w wysokości 8 000 PLN ufundowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny
II nagroda w wysokości 5 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka
Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo zostaną umieszczone w NINATECE na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.ninateka.pl) oraz znajdą się na płycie DVD.
 
Konkurs jest skierowany do pełnoletnich artystów wizualnych i filmowych.
Czas trwania: powyżej 1 minuty , maksymalnie do 20 minut.
Rok produkcji: praca powinna być nie starsza niż 3 lata.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z czytelnie wypełnionymi załącznikami upływa 30 marca 2014. Zapraszamy do wzięcia udziału!
 
Regulamin i wymagane załączniki do pobrania:
 
 
Czytaj więcej
Następna edycja za:
-2465 dni
Festival in out in news